Voor natuurliefhebbers

In het wilde weg begraven in de natuur.

Wilt u er zeker van zijn dat u uw bijdrage levert aan het vernielen van de natuur in ons land? Laat u dan begraven in de natuur.
Dat gebeurt bij voorbeeld op de begraafplaats Heidepol bij Arnhem op willekeurige plekken in de natuur. In een stuk van 100×100 meter worden ruim 400 graven gedolven. Daarmee is zeker dat aanwezige wortels stevig worden beschadigd en de grond volledig omgewoeld. U behoeft ook niet meer in te zitten over flora en fauna. De bodembedekkers zijn door de vergraving verdwenen en de fauna verstoord. Een dassenburcht is geen beletsel om in de onmiddellijke omgeving te graven of het terrein met klapzand op te hogen waardoor er bij het delven van uw graf geen hinder wordt ondervonden van eventueel residue van de natuur.
Onbekommerde recreanten zullen ook niet meer hinderen want de grafstemming is door deze wildbegraverij manifest.

Wilt u het niet laten bij het verstoren door een enkel graf en wilt u zeker zijn dat dit op grote schaal gebeurt?
Word dan lid van Natuurmonumenten. Deze vereniging heeft niet meer zozeer het behoud van Natuurmonumenten in het vizier maar de exploitatie daarvan. Het vermarkten van de natuur. En dat gebeurt door Natuurmonumenten en haar partner Natuurbegraven Nederland B.V. ( of haar investeringsvehikel Movement Investments B.V. – zie gelijknamige website ) op bevredigende schaal. Grote gebieden gaan op de schop, worden goed ontdaan van bomen en struiken door deze met wortel en tak te rooien. Het terrein met vervolgens een flink pakket klapzand opgehoogd. Op dit moment op twee plaatsen in Noord Brabant door Natuurbegraven Nederland ( zie vooral de lieve plaatjes op dier website ) maar binnenkort komt ook terrein van Natuurmonumenten in Loon op Zand aan bod. Het kappen van zes hectare kolossale douglasbomen ( woudreuzen ) is aangekondigd. En in alle andere provincies gaat het duo Natuurmonumenten/ Natuurbegraven Nederland ook aan de slag.
Dus voor al diegenen die vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met overdreven natuurbescherming is dit gerustellend nieuws.

Denk niet dat uw bijdrage voor het voorkomen van onbekommerde natuurbeleving weer overwaait. De graven zijn er voor eeuwig. Niet voor twintig dertig of vijftig jaar. Voor eeuwig. Dan bent u er tenminste zeker van dat ook over honderden jaren dat stukje grond van uw graf bezet is en dat volgende generaties daar niets meer mee kunnen. Zo helpt u mee de toekomst van Nederland ‘ in beton te gieten ‘.