De Noord-Veluwe als dodenrijk van Nederland

De hogere zandgronden zijn populair bij de initiatiefnemers voor het modieuze natuurbegraven, het wildbegraven in de natuur. Omdat de mens dan zo mooi zal kunnen opgaan in de geliefde natuur. De nabestaanden zijn niet noodzakelijk enthousiast. Recreëren op een dodenakker is nog niet ingeburgerd. Uitdagende omstandigheden voor het toerisme, om het in zakelijk jargon te zeggen.

Door: Gelderse Roos, 20 oktober 2016

Iedereen krijgt ermee te maken omdat de initiatieven als de paddestoelen in dit herfstgetij uit de grond vliegen. Kijkt u even mee ?
Wie en waar zijn de graven gedacht.

In Apeldoorn is een natuurbegraafplaats in onderzoek, in Epe zelfs twee, in Heerde (Wapenveld) ook twee. Aan de overkant van de IJssel, in Fortmond één. In Deventer (Bathmen) gaat het niet door omdat de gemeenteraad dat niet zag zitten. De bestaande begraafplaats Tjoenerhof werd groen genoeg beoordeeld. En dan is Natuurmonumenten er ook nog 5 van plan op de Veluwe.
Deze 11 initiatieven (voor zo ver nu bekend), kunnen voor heel wat veranderingen zorgen.

Het gaat bij de initiatiefnemers om grote aantallen graven. In Wapenveld bij voorbeeld om 19000 graven.  De andere getallen zijn nog niet bekend maar ook elders in het land wordt van grote aantallen gegadigden gedroomd. De concentraties zullen echter liggen op de hogere zandgronden. Dat is namelijk goedkoper omdat elders de grond veelal moet worden opgehoogd om aan de eisen van de Wet op de Lijkbezorging te voldoen.
Voorlopig lijken wij te kunnen rekenen met ruim 100.000 begrafenissen.

De overledenen zullen van heinde en verre moeten worden aangevoerd. Eén initiatiefnemer heeft al aangevoerd dat overledenen per boot vanuit Zwolle en Deventer over de IJssel naar de begraafplaats kunnen worden gebracht. De IJssel als de Styx.
Laten wij ook de mogelijkheden van het binnenkort beter bevaarbare Apeldoorns Kanaal niet onderschatten.
Het natuurbegraven is immers een invulling van de behoefte een individuele vorm aan de plechtigheid te geven. Per speedboot – tegen betaling van tol? Men gaat heel ver. In Limburg en in Brabant is natuurbegraven en een lancering vanaf het water al ingevoerd. Dus we behoeven niet verbaasd te zijn als het op de Veluwe ook zo’n kant uitgaat. De Noord Veluwe als de Efteling van  het begraven. Een uitkijktoren is al opgenomen in de plannen.

We staan aan de vooravond van grote gebeurtenissen. Iedereen zoekt naar een verdienmodel. De Provincie vindt ook dat het moet kunnen. Alleen over de aantallen graven per ha wordt nog gesteggeld. Aanvankelijk was het inzicht dat de kwetsbare natuur maximaal 50 graven per ha kon hebben. Maar een Gedeputeerde is flexibel: intussen is dit al opgeschaald naar 150 en met wat extra compensatie naar onbeperkt. Stel je voor: om de paar stappen een graf. 425 graven  op een stuk van 100×100 meter (praktijk bij Natuurbegraven Nederland BV). En dan willekeurig verspreid want dat mogen de mensen zelf kiezen. Alles uit naam van liefde voor de natuur.

Een beetje moeilijk uit te leggen aan de nog levende mensen. Maar daar is ook iets op gevonden: de landgoederen/begraafplaatsen zullen worden open gesteld! Dat kan nu natuurlijk ook gewoon…

Dus vrije wandeling in het dodenrijk. Dat is voor sommigen een mooi vooruitzicht. Maar niet iedereen denkt er zo over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *