Wanhoopsoffensief van Natuurbegraven Nederland in Hoek van Holland

In de Sahara van de glastuinbouw in het Westland bevindt zich nog een spietje natuur in de vorm van het Staelduinse bos, een estuarium duin haaks op de kust. Het bos van 95 ha is eigendom van het Zuid-Hollands  Landschap. Ten zuiden daarvan bevindt zich de Bonnenpolder, een open agrarisch gebied met oude structuur van sloten in de voormalige gorzen, deels met de bestemming ‘Landschappelijk waardevol gebied’. Het sluit aan op de stedelijke bebouwing van Hoek van Holland. Op Google Earth is goed te zien dat dit een zeldzame oase is in een met glastuinbouw volgebouwd gebied. Het enige groene gebied van enige omvang achter de kust.

Door: Gelderse Roos, 22 september 2016

Maar als grafdelver heb je daar geen boodschap aan. Hier tellen alleen de verdienmogelijkheden voor de grafrechthandel. Van stedelijke agglomeraties moet je het hebben. Daar wonen de aantallen potentiële klanten die er toe doen. Er is weinig groen dus voor de handel zijn er ‘uitdagende omstandigheden’. Pakken die handel zodra er iets te koop komt. En dat was het geval. 128 ha in de Bonnenpolder/Oranjepolder kwam te koop in verspreid liggende percelen.Nu nog aardappelveld maar genoeg voor ettelijke tienduizenden graven. Dat moet ook wel want er is 15 miljoen Euro op tafel te leggen voor deze grond. Landschappelijk waardevol of niet…het moet ook nog opgehoogd om aan de eisen van de Wet op de Lijkbezorging te voldoen. Daar heeft Natuurbegraven Nederland B.V., de partner van Natuurmonumenten, ervaring mee. In Schaijk en Heeze hebben zij bomen en struiken met wortel en tak gerooid, de grond flink opgehoogd en enkele armzalige boompjes geplant. Nieuwe natuur. Zo gefikst.
Met een beetje mazzel krijg je er nog subsidie voor ook.
Dat de cultuurhistorie om zeep wordt geholpen moet op de koop toe worden genomen.
En de inwoners van Hoek van Holland ? 12 duizend zielen. Daar zit de klandizie niet. Nee uit Den Haag en Rotterdam moeten ze komen.
Ziet u het al gebeuren? Dagelijks rouwstoeten die zich tussen de kassen door wurmen om in het enige stukje groen nabij Hoek van Holland te begraven. Een het moeten er wel wat zijn willen we de aankoop, de kosten van het ophogen en het beheer goed maken. En winst willen de heren ook nog hebben. Daar was het toch om begonnen.
Dat moet dus wel een veldslag worden. Eerste slachtoffer is in zicht : de Bonnenpolder met een oude cultuur en het laatste strohalmpje groen in die regio. Je moet wel wanhopig op zoek zijn naar verdienlocaties om dat deze regio te willen ontnemen.

6 gedachten over “Wanhoopsoffensief van Natuurbegraven Nederland in Hoek van Holland

 1. Jeannine van Wijk

  Graag zou ik eens van iemand horen wat een werkbaar en uitvoerbaar alternatief zou zijn voor dit landbouwgebiedje. Voor je het weet komt er huizenbouw of wordt het bedrijventerrein naar het noorden uitgebreid.

  1. Marcel

   Nee. Dat zal niet gebeuren. In het ontwikkelingsplan staat duidelijk verwoord wat wel en niet mag. Gênant detail natuurbegraafplaatsen staat als niet wenselijk.
   Toch is de projectledier in gesprek, ik vraag mij af waarom?

 2. Mark

  Het Zuid-Hollands Landschap wil al jaren graag de Bonnenpolder verwerven om daar een open landschap te bewaren met wel een recreatieve ontsluiting. De gemeente wil ook de kassen terug dringen. Het kan er dan beter op worden, maar wel zonder begraven graag.

 3. ing. L.W. Vreugdenhil

  Op http://www.debonnen.nl/html/gebiedsvisie.html is te lezen op welke wijze de lokale overheid de regie verloor op het integrale gebiedsontwikkelingsproces in de Bonnenpolders. Het bestuurlijke besluit van 21 september 2006 is nooit uitgevoerd. De ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur, een robuuste verbetering van de waterhuishouding, revitalisering, verbreding en verduurzaming van de landbouw en het openstellen van de Bonnenweg als recreatieve route werd ondergeschikt gemaakt aan de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg (“de huidige Hoekse Baan”) naar Hoek van Holland in een aparte deal met de grootgrondbezitters in het gebied. Er kwam dus geen integrale oplossing, maar een fragmentarische waarbij de toenmalige agrarische ondernemers in de Bonnenpolders als prooi werden uitgeleverd aan de vastgoedmaffia. Er volgde een langdurig uitputtings- en ontmoedigingsproces met als uiteindelijk resultaat de verkoop (onder voorbehoud) aan Natuurbegraven Nederland B.V. waarbij men het dubbele van de agrarische waarde kan ontvangen als de lokale overheid meewerkt.

 4. Maarten

  Ten eerste zou ik liever een natuurgebied in de plaats van de huidige landbouwgrond zien. Ten tweede vind ik de huidige landbouwgrond met hoogspanningsmasten op de achtergrond onooglijk. Het is nu geen natuur, een deel is de helft van het jaar een lelijke kale zooi. Het andere deel is een weiland, waar ik de charme met z’n koeien en schapen nog wel van kan in zien.

  Een bos zou mij overigens ook zeer aanspreken, inclusief smalle fiets- en wandelpaden. Daaraan is een groot gebrek in deze regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *