Kom er eens om in Ommen

Terwijl Nederland lijkt te ontwaken uit een roes van Natuurbegraafplaatsen is in Ommen toch weer iemand die er mee komt.

Door: Gelderse Roos, 20 juli 2016

Sedert omstreeks 2012 worden wij gek gemaakt met het concept Natuurbegraven. Afgezien dat het woord taalkundig al niet deugt, het is of In de natuur begraven of De natuur begraven, is het opmerkelijk dat wij enkele eeuwen gewoon zijn onze doden te begraven op compacte begraafplaatsen, in beheer bij kerken, Kerkhoven, of bij gemeenten en sedert omstreeks 2012 ervan overtuigd moeten worden dat dat maar niks is en dat wij ‘ in de natuur’ begraven moeten worden, opgaan in de natuur. Alsof dat op een gewone begraafplaats niet het geval is.

Wat steekt hier achter? Geld !
Een paar handige vastgoed-mensen hebben het business model ontdekt. Koop een ha natuur voor zeg tien mille en verkoop 400 graven à € 3500,– per stuk. Wat kosten en tel uit je winst.

Verkoop het echter goed. Met goede marketing. Opgaan in de natuur, eeuwige grafrust, geen onderhoud voor de nabestaanden en vertel dat men door het kopen van een graf bijdraagt aan het instandhouden van natuur. Richt een stichting op en zeg dat die voor eeuwigdurend onderhoud zal zorgen. Stop daar van de verkoopprijs van € 3500,– een bedragje van € 50,– in  en zeg dat het onderhoud ‘voor eeuwig’ verzekerd is. Zeg ook dat je nieuwe natuur maakt. In een bos begraven is niet zo makkelijk dus neem er bij voorkeur een naastgelegen weide of akker bij, maak daar de graven en plant er wat bomen.
Alleen de verkoop nog. De doelgroep is de bevolking boven de zestig jaar. Die gaan denken over de dood en willen graag hun zaakjes geregeld hebben.

Vertel niet dat het voor de overlevenden en toekomstige generaties niet gezellig is om in natuur met een grafstemming je recreatie te zoeken. Vertel ook niet dat Alterra-Wageningen heeft geadviseerd maximaal 80 graven per ha en in gevoelige gebieden beduidend minder graven re maken. Laat ook niemand uitrekenen hoeveel schaarse natuur het zou kosten als wij ons op grote schaal in de natuur zouden laten begraven.

Jammer voor de commerciële jongens, maar dit soort vragen zijn wij ons wel gaan stellen. Het gezond verstand vertelt ons dat wij deze kant niet op moeten. Gewoon begraven op een compacte begraafplaats of cremeren. Zo gaat het al jaren en aan dit nieuwe ‘verdienmodel’ hebben wij geen behoefte. De natuur graag de natuur laten. Ruimte voor onbekommerd wandelen en genieten.

Alleen: het geld gaat waar het nog gaan kan en zoekt witte vlekken op de kaart waar de discussie over natuurbegraven nog niet gevoerd is.
Het lijkt zo sympathiek, mooi liggen onder een boom. Een doordenkertje: vindt die boom, dat wortelstel, dat ook leuk? Vinden toekomstige recreanten dat leuk? Hoeveel grond kost het als dat mode wordt?
Die gedachten komen ook op in de witte vlekken. In Ommen bij voorbeeld.
Natuurbegraven: niet aan beginnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *