Auteursarchief: admin

Driehuis zet zich op de kaart

Wie heeft er nooit van Driehuis gehoord? Niemand natuurlijk want wij kennen Driehuis van de rouwadvertenties: crematie in Driehuis-Westerveld. Na aankomst van de trein van zo en zo laat. 
Ouderwets natuurlijk. Wie komt er nu per trein nog naar een uitvaart.
We gaan in Driehuis met de tijd mee. Zo’n crematorium geeft maar horizonvervuiling. En dat mag niet in de duinen van Natuurmonumenten. Het kustgebied moet vrij blijven van bebouwing en de duinen zijn helemaal heilig. Nog geen damhert omleggen.

Door: Gelderse Roos, 27 juli 2016

Maar wat doe je dan met je duingebied als je de natuur wilt vermarkten? Kom maar eens met een goed idee.
De mannen bij Natuurmonumenten piekeren en piekeren. Dan heeft één een idee. Wij hebben nog een begraafpoot. Onze partners van Natuurbegraven Nederland B.V.! Snelle commerciële mannen met troostrijke woorden die in het ganse land natuurgraven  willen zien . Begraven in het wild. ” De natuur helpt mensen bij het verwerken van hun verlies, het geeft kracht.” Zeggen deze parners van Natuurmonumenten. Laat dat nu een win/win situatie zijn ! Het verlies van de één is de winst van de ander. Dat komt prachtig uit.
Nog een probleempje. De Vereniging tot Behoud heeft zojuist alarm geslagen over her duingebied en de kust. De exploitatiedrift gaat te ver.
Maar hier ligt dat anders. Geen horizonvervuiling. Alles wordt keurig onder de grond gestopt. Zand er over. Zie je niets meer van. En het geeft mogelijkheden van spoorzoeken. Welke dieren komen er op verse graven af? De boswachter verzekert dat er geen vos aan je teen komt knabbelen.
Het is wel wat ongezellig voor de mensen uit Velsen en IJmuiden die in het natuurgebied de Heerenduinen komen wandelen. Maar daar moeten ze maar aan wennen. Langzaam. Eerst een paar ha naast de begraafplaats en dan pas verder. Want de Partners van Natuurmonumenren hebben een missie. Het voor iedereen in Nederland mogelijk maken zich in de natuur te laten begraven. Wordt dat niet wat veel? Alterra-Wageningen heeft toch geadviseerd niet meer dan 80 mensen in een ha te begraven? Tachtig flinke kuilen in een gebied van 100×100 m? Oh, daar hebben de Partners wat op gevonden. Gewoon 400 van die kuilen maken in zo’n gebied. Niks te Alterra.
Moet ook wel want als alle 140 000 mensen die jaarlijks in ons land overlijden in de natuur begraven worden en we naar Alterra luisteren kost dat ieder jaar 1800 ha natuur. En dat vindt Natuurmonumenten vast geen goed idee. Nee, dan maar een oogje dicht voor het milieu-rapport en 400 stoffelijke overschotten in zo’n stuk grond. Dan zijn we met 360 ha natuur klaar. Ieder jaar. 1800 ha zou niet kunnen. Dan maar vervuiling op de koop toe en met een gebiedje van 360 ha per jaar klaar. Doen we ieder jaar ergens anders, dan valt het niet zo op.
En als we het helemaal willen camoufleren gaan we terug naar onze roots: in het Naardermeer. En water er over. Ziet niemand meer wat.

Er zijn ook kniesoren die bij Driehuis een ander idee hebben: of naar Westerveld of in de bestaande compacte begraafplaats. En handen af van de natuur. Jullie zeker, daar bij Natuurmonumenten. Het goede voorbeeld geven, weet je wel? Bezint eer ge begint, weet je ook nog. De geest uit de fles halen en natuurbegraven gewoon maken. Wat een risico! Dat kun je ook begrijpen.

Wees maar zuinig met natuur en trouw aan je naam :Behoud van natuurmonumenten en blijf van een Nationaal park af!

 

Natuurbegraven en CO2 uitstoot. Een oplossing.

Zo’n jaar of zeven geleden schrijver een paar degelijke wetenschappers een rapport
‘Terug naar de natuur’, Alterra 2009. Zij onderzochten de effecten van het begraven van menselijke stoffelijke overschotten in de natuur. Hun conclusie : het kan wel maar houd maat. Maximaal 80 graven per ha en in gevoelige gebieden significant minder.
Het rapport is af.

Door: Gelderse Roos, 25 juli 2016

Maar er is buiten de waard gerekend. De overheid heeft minder geld over voor natuur. Iedereen moet zelf zijn broek maar ophouden. Ondernemen met natuur is het nieuwe credo. Er is een Nationaal Groenfonds met mooie ideeën om dat te stimuleren. Begraven in de natuur is een ‘robuust’ verdienmodel.
Maar…… hoe kom je om dat rapport van Alterra heen? 80 of minder graven per ha, dat kan echt niet. Verdien je niets mee.

Lees verder

Zilverlingen voor een landgoed.

Je zult toch maar eigenaar zijn van een landgoed. Mooie natuur, fraai wonen en je staat in hoog aanzien. Daarbij hoort dat je de schoonheid van je landgoed bescheiden bezingt en je je het aanzien waardig laat aanleunen.
Het is nog aardig te verpakken ook in termen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid, het cultureel erfgoed enz.

Door: Gelderse Roos, 24 juli 2016

Maar ja, deze schone schijn kost wel wat. En dat kan knellen.
Dan kan wel het uur der waarheid aanbreken. Je liefde voor het landgoed wordt getest. Wat gaat voor : je landgoed of ………

Lees verder

Natuurbegraven op Terschelling. Gezond verstand.

Ja, u leest het goed. Op Terschelling. Daar is een werkgroep gevormd om de mogelijkheden van natuurbegraven op het eiland te onderzoeken. Alle leden van de werkgroep hebben affiniteit met het onderwerp. Het is dus meer een groep van initiatiefnemers dan een echt onderzoek waaraan ook andersdenkenden zouden deelnemen. Het rapport van de werkgroep is te vinden op internet en verdient sympathie. De groep neemt afstand van het commerciële natuurbegraven. Dat is al heel wat. En er is flink gestudeerd. Vooral op geschriften en uitspraken van de uitgesproken voorstanders en van de commerciële mannen. Die zullen op Terschelling niet verschijnen. Zie hierna de cijfers. Niet interessant voor hen. Idealisten zijn het niet.

Door: Gelderse Roos, 23 juli 2016

Het rapport leest als een samenvatting van de brochures van de commerciële natuurbegravers, echter met een poging tot een kritische ondertoon. Een paar foutjes worden graag vergeven. Zoals de uitvoerige verwijzing naar de Inspectie-richtlijn ( Wet op de ) Lijkbezorging. Laat nu de hele Inspectie al jaren geleden zijn opgeheven en de richtlijn vervallen. Jammer toch?

En de inschatting van de markt. Wat teveel nullen bij het vermelden van percentages.

Lees verder

Natuurbegraven de wereld uit. Te beginnen in Schijndel.

Weer wordt de onbekommerde natuurliefhebber opgeschrikt door een nieuw morbide plan. Weer een natuurgebied op een mooi landgoed in de gevarenzone.

Door: Gelderse Roos, 22 juli 2016

Het is het oude liedje :  landgoedeigenaar heeft geld nodig. Krijgt niet wat hij voor zijn grond hebben wil. En dan de noodgreep : natuurbegraven.

Dezer dagen ging het in deze blog over twee aanpalende landgoederen in Wapenveld, een dorp met 5000 zielen  waar zo nodig 19000 graven zouden moeten komen in de natuur van deze twee lang te koop staande landgoederen. Einde van twee landgoederen?

Lees verder

Kom er eens om in Ommen

Terwijl Nederland lijkt te ontwaken uit een roes van Natuurbegraafplaatsen is in Ommen toch weer iemand die er mee komt.

Door: Gelderse Roos, 20 juli 2016

Sedert omstreeks 2012 worden wij gek gemaakt met het concept Natuurbegraven. Afgezien dat het woord taalkundig al niet deugt, het is of In de natuur begraven of Lees verder

Natuurbegraven op en rond de camping.

We behoeven er niet lang op te wachten. Een nieuw verzetje voor de campinggast. Al die natuur om u heen wordt wat eentonig. Er wordt hard gewerkt om wat meer vertier te bieden. Niet van hollen en gillen want daar houdt de campinggast niet van. Het moet natuurlijk blijven, ingetogen maar wel afwisselend.
Het zijn me toch problemen waar je als bestuur van Natuurmonumenten voor staat. Ondankbare leden. Zij worden steeds ouder, steeds minder in aantal en maar vragen. Telkens vragen.
Daar moet je wel aan toegeven. Niet aan alles. Natuurmonumenten is wel selectief. Niet teveel bebouwing in de duinen en aan de kust. Wij staan pal voor de duinen. Dat wil zeggen, niet helemaal.

Lees verder

De slag om Wapenveld

Wel van Nieuwpoort en Heiligerlee gehoord maar niet van de slag om Wapenveld?
Blijf bij de tijd en toekomstgericht want daar gaat het nog gebeuren. Dood en verderf alom. Geen strijd om een geloof of vreemde overheersing maar van binnenuit. Wat is het geval ?

Lees verder

De marketingmachine van  natuurbegraven

Zonder uitvoerige marketing komt er geen natuurbegraafplaats van de grond. De eerste commerciële natuurbegraafplaats is gesticht in 2012 bij Arnhem, nabij de Hoge Veluwe. Twee initiatiefnemers uit de vastgoedwereld zagen er brood in, kochten een landgoed, namen zeven personen in dienst en stelden een fors marketingbudget beschikbaar. In Eext  in Drenthe kreeg een grondeigenaar ook de smaak te pakken en kopieerde het concept mer eveneens forse marketinginspanning. Dat heeft Nederland geweten.

Lees verder

Salland laat zich niets diets maken.


Het grote geld van de grafdelverij krijgt in Salland weinig voet aan de grond.

Door: Gelderse Roos, 15 juli 2016

Het lokale zusje van Natuurmonumenten, de stichting IJssellandschap uit Deventer, koestert al jaren de wens zich te ontpoppen als begrafenisondernemer. Zij beheert een grondgebied van bijna 5000 ha en daarmee 17% van de gemeente Deventer. Een grote speler dus. Het lijkt of zij over schier onuitputtelijke financiële middelen beschikt. Lees verder

Dilemma’s van Natuurbegraven

In 2012 is het begraven in de natuur op commerciële basis in ons land geintroduceerd. De eerste commerciële Natuurbegraafplaats is Heidepol in Arnhem, opgezet door twee Brabantse projectontwikkelaars ( Natuurbegraven Nederland B.V. )

Door: Gelderse Roos, 14 juli 2016

Natuurbegraven zal zich vanwege de eisen van de Wet op de Lijkbezorging vooral concentreren op hogere zandgronden. Het begraven in gebieden met een hoge grondwaterstand is niet toegestaan. Lees verder