Stop de aantasting van de natuur voor het natuurbegraven!